Kako bi se osigurala kvaliteta gotovog proizvoda sve sirovine su strogo podvrgnute mikrobiološkim testiranjima na teške metale.